وزیر خارجه جمهوری اسلامی: تصاویر ضرب و جرح زنان در ایران ساختگی است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که در ایران «دموکراسی کامل» وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور «ساختگی» است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که در ایران «دموکراسی کامل» وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور «ساختگی» است.

Radio Eram

FREE
VIEW