وزیر آموزش و پرورش ایران: حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی نیست

با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز دوشنبه، ۱۷ شهریور، گفت که حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی نیست.

با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز دوشنبه، ۱۷ شهریور، گفت که حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی نیست.