وزارت ورزش درباره ایلخان نوری تصمیم می‌گیرد

وزارت ورزش درباره ایلخان نوری تصمیم می‌گیرد با توجه به شایعات و مسائل به وجود آمده پیرامون استعفای رییس فدراسیون غواصی و نجات غریق، شواهد نشان دهنده آن است که تاکنون استعفایی از سوی ریاست این فدراسیون صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، شنیده ها حاکی از آن است که ایلخان نوری رییس فدراسیون غواصی و نجات غریق، تعیین تکلیف ادامه کار در این فدراسیون را به وزارت ورزش و جوانان به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در ورزش منوط کرده است. در نامه ای که اواخر ماه گذشته از سوی فدراسیون غواصی و نجات غریق خطاب به وزیر ورزش نگاشته شده، از مسعود سلطانی فر تقاضا شده‌ تا با توجه به مصلحت عالی ورزش کشور و مطابق با قانون در این زمینه تصمیم گیری نماید. بررسی های به عمل آمده، نشانگر این است که اختلاف به وجود آمده در خصوص بحث دو تابعیتی ایلخان نوری موضوعی حقوقی بوده و تاکنون نتیجه متقن و مبتنی بر وحدت رویه از سوی نهادهای حقوقی به عمل نیامده است. با این حال بحث دو تابعیتی وی از ناحیه مادر آمریکایی وی بوده که طبق شواهد از سالها پیش به دین مبین اسلام مشرف شده و در ایران زندگی می کند. بر اساس این گزارش ایلخان نوری..

وزارت ورزش درباره ایلخان نوری تصمیم می‌گیرد

وزارت ورزش درباره ایلخان نوری تصمیم می‌گیرد

با توجه به شایعات و مسائل به وجود آمده پیرامون استعفای رییس فدراسیون غواصی و نجات غریق، شواهد نشان دهنده آن است که تاکنون استعفایی از سوی ریاست این فدراسیون صورت نگرفته است.

به گزارش ایسنا، شنیده ها حاکی از آن است که ایلخان نوری رییس فدراسیون غواصی و نجات غریق، تعیین تکلیف ادامه کار در این فدراسیون را به وزارت ورزش و جوانان به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در ورزش منوط کرده است. در نامه ای که اواخر ماه گذشته از سوی فدراسیون غواصی و نجات غریق خطاب به وزیر ورزش نگاشته شده، از مسعود سلطانی فر تقاضا شده‌ تا با توجه به مصلحت عالی ورزش کشور و مطابق با قانون در این زمینه تصمیم گیری نماید.

بررسی های به عمل آمده، نشانگر این است که اختلاف به وجود آمده در خصوص بحث دو تابعیتی ایلخان نوری موضوعی حقوقی بوده و تاکنون نتیجه متقن و مبتنی بر وحدت رویه از سوی نهادهای حقوقی به عمل نیامده است. با این حال بحث دو تابعیتی وی از ناحیه مادر آمریکایی وی بوده که طبق شواهد از سالها پیش به دین مبین اسلام مشرف شده و در ایران زندگی می کند.

بر اساس این گزارش ایلخان نوری رییس فدراسیون غواصی و نجات غریق طی دو ماه گذشته از سوی فدراسیون جهانی نجات غریق به سمت رییس کمیته ورزش برای همه و عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی غواصی انتخاب شده است.

انتهای پیام