وزارت بهداشت ایران با دستور «غیرقانونی»، حجم وسیعی از سرم و داروها را «نابود کرده است»

در حالی که گزارش‌های بسیاری از کمبود دارو از جمله سرم در بازار ایران منتشر شده، وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور امحای «حجم وسیعی» از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است.

در حالی که گزارش‌های بسیاری از کمبود دارو از جمله سرم در بازار ایران منتشر شده، وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور امحای «حجم وسیعی» از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW