وزارت بهداشت ایران ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده است

وزارت بهداشت ایران ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده است مسئول جمعیت در وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده و «پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است» گفت: از جمله اقدامات این وزارتخانه در سال‌های اخیر این است که خدمات پیشگیری از بارداری را ارائه نمی‌کند و توصیه قبلی‌اش درباره سه سال فاصله بین دو فرزند را نیز کنار گذاشته است. حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به زیر یک درصد رسیده و در حال حاضر ۹۶ صدم درصد است. به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در چهار سال اخیر اقداماتی را برای افزایش جمعیت انجام داده است که از آن جمله افزایش مراکز درمان ناباروری از ۱۲ مرکز به ۴۴ مرکز بوده است. وی همچنین گفت ازائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی متوقف شده و توصیه قبلی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت سه تا پنج سال به عنوان فاصله ایمن بین دوبارداری نیز به ۱۸ تا ۲۴ ماه کاهش یافته است. از زمانی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت در ایران شده شما..

وزارت بهداشت ایران ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده است

مسئول جمعیت در وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده و «پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است» گفت: از جمله اقدامات این وزارتخانه در سال‌های اخیر این است که خدمات پیشگیری از بارداری را ارائه نمی‌کند و توصیه قبلی‌اش درباره سه سال فاصله بین دو فرزند را نیز کنار گذاشته است.

حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به زیر یک درصد رسیده و در حال حاضر ۹۶ صدم درصد است.

به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در چهار سال اخیر اقداماتی را برای افزایش جمعیت انجام داده است که از آن جمله افزایش مراکز درمان ناباروری از ۱۲ مرکز به ۴۴ مرکز بوده است.

وی همچنین گفت ازائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی متوقف شده و توصیه قبلی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت سه تا پنج سال به عنوان فاصله ایمن بین دوبارداری نیز به ۱۸ تا ۲۴ ماه کاهش یافته است.

از زمانی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت در ایران شده شماری از خدمات بهداشتی – پزشکی متوقف شده و سیاست‌های بهداشتی – درمانی نیز در ایران تغییر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW