ورود شهروندان ایران به ترکیه در ماه سپتامبر رکورد تاریخی زد

ورود شهروندان ایران به ترکیه در ماه سپتامبر رکورد تاریخی زد آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که هم‌زمان با اعتراضات گسترده مردمی در ایران، ورود شهروندان ایرانی به ترکیه رکورد تاریخی بر جای گذاشته است. طی ماه گذشته میلادی، بیش از ۳۰۷ هزار شهروند ایرانی به ترکیه وارد شده‌اند که حتی از رکورد تاریخی ورود ۲۷۰ هزار گردشگر ایرانی به ترکیه در فروردین امسال و تعطیلات نوروزی نیز بیشتر است. آمار ورود شهروندان ایرانی به ترکیه در ماه گذشته نسبت به سپتامبر پارسال دو برابر شده است. هنوز گزارشی درباره چرایی اوج‌گیری ورود شهروندان ایرانی به ترکیه در ماه گذشته منتشر نشده است. در مجموع طی ۹ ماه ابتدایی امسال یک میلیون و ۸۸۴ هزار شهروند ایرانی به ترکیه رفته‌اند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه، در ماه گذشته شمار خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه نیز به ۵۰۹ واحد رسیده است. طی ماه گذشته همچنین نزدیک ۸۶۱ هزار شهروند روسیه به ترکیه سفر کرده‌اند که تقریبا دو برابر متوسط ورود ماهانه شهروندان روسیه به ترکیه در ۸ ماه ابتدایی امسال است. گزارش‌ها حاکی از فرار میلیون‌ها شهروند روسی از ..

ورود شهروندان ایران به ترکیه در ماه سپتامبر رکورد تاریخی زد نمایی از استانبول

آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که هم‌زمان با اعتراضات گسترده مردمی در ایران، ورود شهروندان ایرانی به ترکیه رکورد تاریخی بر جای گذاشته است.

طی ماه گذشته میلادی، بیش از ۳۰۷ هزار شهروند ایرانی به ترکیه وارد شده‌اند که حتی از رکورد تاریخی ورود ۲۷۰ هزار گردشگر ایرانی به ترکیه در فروردین امسال و تعطیلات نوروزی نیز بیشتر است.

آمار ورود شهروندان ایرانی به ترکیه در ماه گذشته نسبت به سپتامبر پارسال دو برابر شده است.

هنوز گزارشی درباره چرایی اوج‌گیری ورود شهروندان ایرانی به ترکیه در ماه گذشته منتشر نشده است.

در مجموع طی ۹ ماه ابتدایی امسال یک میلیون و ۸۸۴ هزار شهروند ایرانی به ترکیه رفته‌اند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه، در ماه گذشته شمار خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه نیز به ۵۰۹ واحد رسیده است.

طی ماه گذشته همچنین نزدیک ۸۶۱ هزار شهروند روسیه به ترکیه سفر کرده‌اند که تقریبا دو برابر متوسط ورود ماهانه شهروندان روسیه به ترکیه در ۸ ماه ابتدایی امسال است.

گزارش‌ها حاکی از فرار میلیون‌ها شهروند روسی از طرح ماه گذشته ولادیمیر پوتین برای سربازگیری و اعزام به جنگ اوکراین است.

با استفاده از گزارش‌های وزارت فرهنگ و گردشکری و مرکز آمار ترکیه؛ د.خ/س.ن
Radio Eram

FREE
VIEW