واکنش خامنه‌ای به اعتراض دانش‌آموزان: ما با این‌ها بحثی نداریم، مهم صحنه‌گردانان هستند

در حالی که اعتراضات در ایران ادامه دارد، علی خامنه‌ای در واکنش به اعتراضات دانش‌آموزان آنها را دستخوش «هیجان و احساسات» و بازیچه عده‌ای دانست که «با نقشه و برنامه وارد شدند».

در حالی که اعتراضات در ایران ادامه دارد، علی خامنه‌ای در واکنش به اعتراضات دانش‌آموزان آنها را دستخوش «هیجان و احساسات» و بازیچه عده‌ای دانست که «با نقشه و برنامه وارد شدند».

Radio Eram

FREE
VIEW