واکنش‌ها به یادمان نوظهور عبیدزاکانی در بافت کهن دزفول

دزفول-ایرنا- ساخت یادمانی گنبدی شکل منتسب به عبید زاکانی در بافت کهن دزفول واکنش‌های موافق و مخالفی از سوی دوستداران میراث فرهنگی به همراه داشته است.

دزفول-ایرنا- ساخت یادمانی گنبدی شکل منتسب به عبید زاکانی در بافت کهن دزفول واکنش‌های موافق و مخالفی از سوی دوستداران میراث فرهنگی به همراه داشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW