واکسن کووید-۱۹ در زنان و مردان متفاوت عمل می‌کند

در سراسر جهان، حدود ۶۵ درصد از بزرگسالان حداقل یک دوز از واکسن‌های موجود را تزریق کرده‌اند و در اکثر افراد، واکنش به واکسن خفیف بوده است؛ اما آیا در مورد ایمنی و اثربخشی واکسن‌های کووید-۱۹ بین زنان و مردان تفاوتی وجود دارد؟

در سراسر جهان، حدود ۶۵ درصد از بزرگسالان حداقل یک دوز از واکسن‌های موجود را تزریق کرده‌اند و در اکثر افراد، واکنش به واکسن خفیف بوده است؛ اما آیا در مورد ایمنی و اثربخشی واکسن‌های کووید-۱۹ بین زنان و مردان تفاوتی وجود دارد؟

Radio Eram

FREE
VIEW