واکسن جدید سرطان که تومورهای موش‌ها را کوچک کرد

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان از توسعه واکسن جدیدی برای سرطان خبر داده‌اند که با موفقیت سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و تومورها را در موش کوچک می‌کند.

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان از توسعه واکسن جدیدی برای سرطان خبر داده‌اند که با موفقیت سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و تومورها را در موش کوچک می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW