هیچ نشانه‌ای از حیات بیگانه در نزدیکی منبع سیگنال “Wow” نیست

پژوهشگران بار دیگر منشاء سیگنال مشهور Wow را بررسی کردند و چیزی مبنی بر اینکه از یک حیات فرازمینی هوشمند آمده باشد، نیافتند.

پژوهشگران بار دیگر منشاء سیگنال مشهور Wow را بررسی کردند و چیزی مبنی بر اینکه از یک حیات فرازمینی هوشمند آمده باشد، نیافتند.

Radio Eram

FREE
VIEW