هواپیمای مافوق صوت ناسا یک قدم به پرواز نزدیک‌تر شد

هواپیمای مافوق صوت جدید X-۵۹ ناسا برای حرکت بی‌ صداتر مجهز به موتور قدرتمندی شده است.

هواپیمای مافوق صوت جدید X-۵۹ ناسا برای حرکت بی‌ صداتر مجهز به موتور قدرتمندی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW