هواپیمای فضایی مخفی آمریکا در ماموریت ۹۰۸ روزه خود چه کرد؟

یک هواپیمای فضایی مخفی که توسط "نیروی فضایی آمریکا"(USSF) مدیریت می‌شود، پس از گذراندن رکورد ۹۰۸ روز در مدار زمین، دوباره به زمین فرود آمد اما آنچه که این هواپیما طی ۹۰۸ روز بالای سر ما انجام داد، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

یک هواپیمای فضایی مخفی که توسط "نیروی فضایی آمریکا"(USSF) مدیریت می‌شود، پس از گذراندن رکورد ۹۰۸ روز در مدار زمین، دوباره به زمین فرود آمد اما آنچه که این هواپیما طی ۹۰۸ روز بالای سر ما انجام داد، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

Radio Eram

FREE
VIEW