هواپیمای خورشیدی “ایرباس” در حال رکوردشکنی است

هواپیمای خورشیدی شرکت "ایرباس" موسوم به "زفیر اس"(Zephyr S) تنها با استفاده از انرژی خورشیدی تاکنون موفق شده است بیش از ۱۷ روز بدون توقف در لایه استراتوسفر پرواز کند و همه منتشر رکوردشکنی آن برای شکستن رکورد ۲۶ روز پرواز بی‌وقفه isjkn که توسط خودش ثبت شده است.

هواپیمای خورشیدی شرکت "ایرباس" موسوم به "زفیر اس"(Zephyr S) تنها با استفاده از انرژی خورشیدی تاکنون موفق شده است بیش از ۱۷ روز بدون توقف در لایه استراتوسفر پرواز کند و همه منتشر رکوردشکنی آن برای شکستن رکورد ۲۶ روز پرواز بی‌وقفه isjkn که توسط خودش ثبت شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW