هنوز هم می‌شود روی «هابل» حساب کرد

این رصدخانه‌های ۳۳ ساله ناسا هنوز کارهای علمی زیادی برای انجام دادن دارد و ستاره‌شناسان می‌خواهند عمر آن را افزایش دهند.

این رصدخانه‌های ۳۳ ساله ناسا هنوز کارهای علمی زیادی برای انجام دادن دارد و ستاره‌شناسان می‌خواهند عمر آن را افزایش دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW