هنر فاخر موسیقی نواحی ایران را باید صحیح به نسل آینده منتقل کنیم

گرگان - ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ایران اسلامی، اقوام آن و هنرهای فاخرش فرصت‌های بی‌نظیری هستند که باید این هنر های فاخر از جمله موسیقی نواحی را به طور صحیح به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

گرگان – ایرنا – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ایران اسلامی، اقوام آن و هنرهای فاخرش فرصت‌های بی‌نظیری هستند که باید این هنر های فاخر از جمله موسیقی نواحی را به طور صحیح به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

Radio Eram

FREE
VIEW