هنرمندان برای خلق مجسمه‌های نوگرا بر تنه درختان دعوت شدند

تهران- ایرنا- سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان رویداد «درختستان» را🪵برای خلق مجسمه‌های نوگرا بر تنه درختان تنومند خشکیده پایتخت منتشر کرد.

تهران- ایرنا- سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان رویداد «درختستان» را🪵برای خلق مجسمه‌های نوگرا بر تنه درختان تنومند خشکیده پایتخت منتشر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW