هند به دنبال ساخت ایستگاه فضایی تا سال ۲۰۳۵ است

سازمان پژوهش‌های فضایی هند(Indian Space Research Organisation) که به اختصار ISRO نامیده می‌شود، به دنبال توسعه موشک‌های قابل استفاده مجدد است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ ایستگاه فضایی خود را ایجاد کند.

سازمان پژوهش‌های فضایی هند(Indian Space Research Organisation) که به اختصار ISRO نامیده می‌شود، به دنبال توسعه موشک‌های قابل استفاده مجدد است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ ایستگاه فضایی خود را ایجاد کند.

Radio Eram

FREE
VIEW