همکاری «جیمز وب» و «چاندرا» برای ثبت یک تصویر خیره‌کننده

یک تصویر چند تکه جدید از سحابی رتیل منتشر شده است که شکل‌گیری ستاره‌های خیره‌کننده در این مهدستاره‌ای را به تصویر می‌کشد.

یک تصویر چند تکه جدید از سحابی رتیل منتشر شده است که شکل‌گیری ستاره‌های خیره‌کننده در این مهدستاره‌ای را به تصویر می‌کشد.

Radio Eram

FREE
VIEW