همه‌ی سلول‌های زامبی بد نیستند

دانشمندان می‌گویند سلول‌های زامبی که هدف درمان‌های ضد پیری هستند ممکن است همگی بد نباشند.

دانشمندان می‌گویند سلول‌های زامبی که هدف درمان‌های ضد پیری هستند ممکن است همگی بد نباشند.

Radio Eram

FREE
VIEW