همسر محمد شریفی مقدم از وضعیت نگران‌کننده دراویش زندانی و خطر کرونا می‌گوید

با وجود شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در زندان‌های ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعزام برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی‌های کوتاه‌مدت و یا موافقت با آزادی مشروط آنها خودداری می‌کنند‌ و به این ترتیب جان این زندانیان را به خطر می‌اندازند.

با وجود شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در زندان‌های ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعزام برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی‌های کوتاه‌مدت و یا موافقت با آزادی مشروط آنها خودداری می‌کنند‌ و به این ترتیب جان این زندانیان را به خطر می‌اندازند.

Radio Eram

FREE
VIEW