همزمان با کاهش صادرات به چین و هند؛ صادرات طلا از سوئیس به آمریکا افزایش یافت

در گیرودار شیوع ویروس کرونا، آمریکا به مقداری بی‌سابقه از سوئیس طلا وارد کرد.
Radio Eram

FREE
VIEW