همایون شجریان برای «جیران» خواند

تهران- ایرنا- همایون شجریان عنوان‌بندی پایانی سریال «جیران» ساخته حسن فتحی را خواند.

تهران- ایرنا- همایون شجریان عنوان‌بندی پایانی سریال «جیران» ساخته حسن فتحی را خواند.

Radio Eram

FREE
VIEW