هلال احمر ایران: ورود یک میلیون دُز دیگر واکسن کرونای تولید چین

هلال احمر ایران: ورود یک میلیون دُز دیگر واکسن کرونای تولید چین جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت از ورود «بزرگ‌ترین» محموله واکسن کرونا به کشور خبر داد. محمدحسن قوسیان مقدم، دبیرکل هلال احمر ایران، گفت که این محموله شامل یک میلیون دُز واکسن کروناست که صبح یکشنبه از کشور چین وارد ایران شد. هلال احمر تاکید داشته است که این واکسن‌ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ساعاتی پس از ورود محموله واکسن کرونای ساخت چین به ایران، مقامات گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۰ دُز واکسن وارد کشور شده است. بر اساس این گزارش، واکسن‌های وارده از چهار کشور روسیه، چین، هند و کره جنوبی تهیه شده‌اند که از این میان یک میلیون و ۶۵۰ هزار دُز واکسن چینی است. ۷۲۰ هزار دُز از واکسن‌های وارده هم اسپوتنیک روسی، ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دُز آسترازنکا (کوواکس کره جنوبی) و ۱۲۵ هزار دُز نیز واکسن هندی است. کندی روند واکسیناسیون در ایران انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرده است. با استفاده از گزارش‌ خبرگزاری‌ ایسنا و جمعیت هلال احمر ایران؛ س.ن

هلال احمر ایران: ورود یک میلیون دُز دیگر واکسن کرونای تولید چین

جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت از ورود «بزرگ‌ترین» محموله واکسن کرونا به کشور خبر داد.

محمدحسن قوسیان مقدم، دبیرکل هلال احمر ایران، گفت که این محموله شامل یک میلیون دُز واکسن کروناست که صبح یکشنبه از کشور چین وارد ایران شد.

هلال احمر تاکید داشته است که این واکسن‌ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

ساعاتی پس از ورود محموله واکسن کرونای ساخت چین به ایران، مقامات گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۰ دُز واکسن وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، واکسن‌های وارده از چهار کشور روسیه، چین، هند و کره جنوبی تهیه شده‌اند که از این میان یک میلیون و ۶۵۰ هزار دُز واکسن چینی است. ۷۲۰ هزار دُز از واکسن‌های وارده هم اسپوتنیک روسی، ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دُز آسترازنکا (کوواکس کره جنوبی) و ۱۲۵ هزار دُز نیز واکسن هندی است.

کندی روند واکسیناسیون در ایران انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرده است.

با استفاده از گزارش‌ خبرگزاری‌ ایسنا و جمعیت هلال احمر ایران؛ س.ن
Radio Eram

FREE
VIEW