هفته‌ کاری ۴ روزه هیچ تاثیر منفی بر بهره‌وری ندارد

یک مطالعه جدید و بزرگترین در نوع خود در بریتانیا نشان می‌دهد که هفته‌های کاری چهار روزه برای کارفرمایان به اندازه همان هفته‌های کاری پنج روزه خوب است و در حالی که بهره‌وری کارکنان را کاهش نمی‌دهد، رفاه حال آنها را بهبود می‌بخشد.

یک مطالعه جدید و بزرگترین در نوع خود در بریتانیا نشان می‌دهد که هفته‌های کاری چهار روزه برای کارفرمایان به اندازه همان هفته‌های کاری پنج روزه خوب است و در حالی که بهره‌وری کارکنان را کاهش نمی‌دهد، رفاه حال آنها را بهبود می‌بخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW