هفته ششم اعتراضات سراسری با اعتصابات و تجمعات در شهرهای مختلف ادامه یافت

ششمین هفته از اعتراضات سراسری ایران روز شنبه ۳۰ مهر در حالی ادامه یافت که بزرگ‌ترین راه‌پیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین و دیگر نقاط دنیا در همبستگی با معترضان داخل کشور برگزار شد.

ششمین هفته از اعتراضات سراسری ایران روز شنبه ۳۰ مهر در حالی ادامه یافت که بزرگ‌ترین راه‌پیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین و دیگر نقاط دنیا در همبستگی با معترضان داخل کشور برگزار شد.

Radio Eram

FREE
VIEW