هشدار کارشناسان نسبت به وقوع احتمالی جنگ در فضا

به گفته‌ی کارشناسان نظامی، جنگ در فضا اثرات مخربی خواهد داشت و پس از وقوع چنین اتفاقی زندگی دیگر شباهتی به آن چه می‌شناسیم نخواهد داشت.

به گفته‌ی کارشناسان نظامی، جنگ در فضا اثرات مخربی خواهد داشت و پس از وقوع چنین اتفاقی زندگی دیگر شباهتی به آن چه می‌شناسیم نخواهد داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW