هشدار چند مدیر و عضو خانه سینما به حکومت، درباره برخورد با اعتراضات

تعدادی از اعضا و مدیران پیشین و کنونی خانه سینما از شیوه برخورد حکومت با اعتراضات جاری در ایران انتقاد کرده‌اند و به مقام‌های حکومتی به ویژه رئیس صداوسیما هشدار داده‌اند.

تعدادی از اعضا و مدیران پیشین و کنونی خانه سینما از شیوه برخورد حکومت با اعتراضات جاری در ایران انتقاد کرده‌اند و به مقام‌های حکومتی به ویژه رئیس صداوسیما هشدار داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW