هشدار نسبت به یک کارزار جاسوسی سایبر که به‌ویژه بهائیان فارسی‌زبان را هدف قرار داده است

شرکت امنیت سایبری کسپرسکی نسبت به یک کارزار جاسوسی که تا پیش از این ناشناخته بوده و به‌ویژه فارسی‌زبانان در میان بهائیان را هدف قرار داده است، هشدار داد.

شرکت امنیت سایبری کسپرسکی نسبت به یک کارزار جاسوسی که تا پیش از این ناشناخته بوده و به‌ویژه فارسی‌زبانان در میان بهائیان را هدف قرار داده است، هشدار داد.

Radio Eram

FREE
VIEW