هشدار دیدبان حقوق بشر: جان هزاران معترض و فعالِ بازداشتی در ایران در خطر است

در پایان هفتمین هفته از اعتراضات مردم ایران به رویه سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، دیدبان حقوق بشر هشدار داد هزاران تظاهرکننده و فعالِ بازداشت شده در خطر هستند.

در پایان هفتمین هفته از اعتراضات مردم ایران به رویه سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، دیدبان حقوق بشر هشدار داد هزاران تظاهرکننده و فعالِ بازداشت شده در خطر هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW