هشدار در مورد احتمال «پیک چهارم کرونا»؛ نمکی: سفر را در خیال‌تان هم تصور نکنید

تکلیف سفرهای نوروزی در ایران و محدودیت‌های آن در حالی هنوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص نشده که معاون انتظامی وزیر کشور از احتمال مواجهه با «موج چهارم» کرونا خبر می‌دهد.

تکلیف سفرهای نوروزی در ایران و محدودیت‌های آن در حالی هنوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص نشده که معاون انتظامی وزیر کشور از احتمال مواجهه با «موج چهارم» کرونا خبر می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW