هشدار «آژانس فضایی فیلیپین» در مورد سقوط بقایای موشک چینی

در پی پرتاب یک موشک چینی به فضا، «آژانس فضایی فیلیپین» در مورد احتمال سقوط بقایای آن روی زمین هشدار داد.

در پی پرتاب یک موشک چینی به فضا، «آژانس فضایی فیلیپین» در مورد احتمال سقوط بقایای آن روی زمین هشدار داد.

Radio Eram

FREE
VIEW