هرگونه فعالیت بوکس بانوان در خوزستان ممنوع شد

رئیس هیئت بوکس خوزستان می‌گوید هرگونه فعالیت در بخش بانوان این رشته در استان ممنوع است. به گزارش ایسنا، حمید زنگنه‌منش گفت باتوجه به نامه اخیر فدراسیون بوکس ایران، هرگونه فعالیت در بخش بانوان این رشته از جمله مربی‌گری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است. به‌گفته وی هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته مشتزنی را به بانوان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود و با او برخورد خواهد شد. وی گفت برای فعالیت در بخش بانوان باید منتظر تصمیم فدراسیون باشیم و هر زمان که خود فدراسیون مجوز صدور این مهم را صادر کند، ما نیز در استان فعالیت‌مان را شروع می‌کنیم. ایران متهم به تبعیض جنسیتی علیه ورزشکاران زن، همچنین ممانعت از دوچرخه‌سواری زنان و حضور آنها در ورزشگاه‌های فوتبال برای تماشای بازی‌ها است. در خصوص ورزش بوکس، حتی در میان مردان، اخیراً برخی از اعضای تیم ملی ایران از جمله بهادر کرمی و مبین کهرازه به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند. در سال‌های اخیر در حدود ۲۰ ملی‌پوش ایرانی از ایران خارج شده و تن به مهاجرت داده‌اند.

رئیس هیئت بوکس خوزستان می‌گوید هرگونه فعالیت در بخش بانوان این رشته در استان ممنوع است. به گزارش ایسنا، حمید زنگنه‌منش گفت باتوجه به نامه اخیر فدراسیون بوکس ایران، هرگونه فعالیت در بخش بانوان این رشته از جمله مربی‌گری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است. به‌گفته وی هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته مشتزنی را به بانوان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود و با او برخورد خواهد شد. وی گفت برای فعالیت در بخش بانوان باید منتظر تصمیم فدراسیون باشیم و هر زمان که خود فدراسیون مجوز صدور این مهم را صادر کند، ما نیز در استان فعالیت‌مان را شروع می‌کنیم. ایران متهم به تبعیض جنسیتی علیه ورزشکاران زن، همچنین ممانعت از دوچرخه‌سواری زنان و حضور آنها در ورزشگاه‌های فوتبال برای تماشای بازی‌ها است. در خصوص ورزش بوکس، حتی در میان مردان، اخیراً برخی از اعضای تیم ملی ایران از جمله بهادر کرمی و مبین کهرازه به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند. در سال‌های اخیر در حدود ۲۰ ملی‌پوش ایرانی از ایران خارج شده و تن به مهاجرت داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW