هدست واقعیت ترکیبی اپل با ۱۰ دوربین و یک دنیای ۳ بعدی

یک گزارش جدید می‌گوید هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای ۱۰ دوربین، قیمت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلاری و یک دنیای سه بعدی خواهد بود.

یک گزارش جدید می‌گوید هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای ۱۰ دوربین، قیمت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلاری و یک دنیای سه بعدی خواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW