هدایت دارو به سمت تومورها با روشی نوین

محققان مؤسسه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه اخیرشان از طراحی باکتری‌های مغناطیسی خبر داده‌اند که می‌توانند برای کاشت داروهای ضد سرطان به داخل تومورها هدایت شوند.

محققان مؤسسه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه اخیرشان از طراحی باکتری‌های مغناطیسی خبر داده‌اند که می‌توانند برای کاشت داروهای ضد سرطان به داخل تومورها هدایت شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW