هاکی توپ ‌را به زمین فدراسیون پزشکی‌ورزشی انداخت/ “مجوز شروع اردو را قبل از جواب PCR دادند”

هاکی توپ ‌را به زمین فدراسیون پزشکی‌ورزشی انداخت/ "مجوز شروع اردو را قبل از جواب PCR دادند" فدراسیون هاکی مدعی شد که نمایندگان فدراسیون پزشکی ورزشی قبل از مشخص شدن نتیجه تست کرونای اردونشنینان مجوز شروع اردو را داده‌اند. به گزارش ایسنا، اردوی تیم ملی هاکی سالنی ایران روز دوشنبه، ۲۱ مهر در پارس آباد مغان آغاز شد و تیم قبل از اینکه جواب تست کرونا مشخص شود، تمرینات خود را برگزار کرد اما پس از اعلام تست مشخص شد که چندین بازیکن و یکی از پزشکان به کرونا مبتلا شده‌اند. همین موضوع احتمال انتقال ویروس به سایر نفرات حاضر در اردو را بیشتر کرد. با این حال فدراسیون هاکی بدون اینکه تست مجددی از بازیکنان بگیرد اردو را لغو و به بازیکنان اعلام کرده به خانه‌های خود برگردند. فدراسیون هاکی در سایت رسمی خود خبر لغو اردوی تیم ملی را به دلیل شیوع ویروس کرونا منتشر و اعلام کرد:" بر اساس مستندات موجود قرار بود بعد از مشخص شدن نتیجه تست کرونا، اردو آغاز شود اما پیش از مشخص شدن نتیجه تست PCR اردونشینان، با مجوز نمایندگان اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی تمرینات آغاز شد". بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی نیز در ا..

هاکی توپ ‌را به زمین فدراسیون پزشکی‌ورزشی انداخت/ "مجوز شروع اردو را قبل از جواب PCR دادند"

هاکی توپ ‌را به زمین فدراسیون پزشکی‌ورزشی انداخت/ "مجوز شروع اردو را قبل از جواب PCR دادند"

فدراسیون هاکی مدعی شد که نمایندگان فدراسیون پزشکی ورزشی قبل از مشخص شدن نتیجه تست کرونای اردونشنینان مجوز شروع اردو را داده‌اند.

به گزارش ایسنا، اردوی تیم ملی هاکی سالنی ایران روز دوشنبه، ۲۱ مهر در پارس آباد مغان آغاز شد و تیم قبل از اینکه جواب تست کرونا مشخص شود، تمرینات خود را برگزار کرد اما پس از اعلام تست مشخص شد که چندین بازیکن و یکی از پزشکان به کرونا مبتلا شده‌اند. همین موضوع احتمال انتقال ویروس به سایر نفرات حاضر در اردو را بیشتر کرد. با این حال فدراسیون هاکی بدون اینکه تست مجددی از بازیکنان بگیرد اردو را لغو و به بازیکنان اعلام کرده به خانه‌های خود برگردند.

فدراسیون هاکی در سایت رسمی خود خبر لغو اردوی تیم ملی را به دلیل شیوع ویروس کرونا منتشر و اعلام کرد:" بر اساس مستندات موجود قرار بود بعد از مشخص شدن نتیجه تست کرونا، اردو آغاز شود اما پیش از مشخص شدن نتیجه تست PCR اردونشینان، با مجوز نمایندگان اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی تمرینات آغاز شد".

بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی نیز در این مورد به ایسنا گفت: چهار نفر به عنوان کادر پزشکی در اردو حضور داشتند. اعلام کرده بودیم تا بعد از مشخص شدن نتیجه تست PCR اردو شروع نشود اما کادر پزشکی حاضر در آنجا تصمیم گرفته اند. دو نفر از فدراسیون پزشکی ورزشی و دو نفر از کیمته پزشکی هاکی در این اردو بودند و آنها به کمیته فنی مجوز داده‌اند.

او در مورد بازگشت اردونشینان به شهرهای خود بدون انجام تست مجدد کرونا گفت: بازیکنان به شهرهای خود می‌روند و تست می‌دهند، سپس فداسیون هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. گفته‌ام کسانی که تستشان مثبت شده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بستری یا اعزام شوند. از طرفی آنها با دو اتوبوس برمی‌گردند.

قدیمی در پاسخ به این سوال که چرا قبل از بازگشت اردونشینان، دوباره از آنها تست گرفته نمی‌شود؟ گفت: ممکن است در مسیر مبتلا شود."

در این شرایط اگر بازیکنان یا کادر فنی در اردو به کرونا مبتلا شده باشند به عنوان ناقل بیماری عمل می‌کنند، بنابراین هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای بازگشت به شهر خود به عنوان ناقل عمل می‌کنند و احتمال شیوع بیماری و ابتلای دیگران را افزایش می‌دهند اما فدراسیون در این زمینه راهکاری ندارد و صرفا به اردونشینان اعلام‌ کرده در مسیر بازگشت پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند!

انتهای پیام