“هارپ” امروز برای اولین بار به یک سیارک شلیک می‌کند

دانشمندان قصد دارند به یک سیارک با بیش از ۹.۶ میلیون امواج رادیویی با استفاده از سامانه هارپ شلیک کنند.

دانشمندان قصد دارند به یک سیارک با بیش از ۹.۶ میلیون امواج رادیویی با استفاده از سامانه هارپ شلیک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW