هابل یک «مرداب فضایی» را به تصویر کشید

تلسکوپ فضایی هابل تصویری جدید از سحابی مرداب منتشر کرده است.
Radio Eram

FREE
VIEW