هابل برای اولین بار جرم یک ستاره مرده را اندازه گرفت

تلسکوپ فضایی هابل موفق به اندازه‌گیری جرم یک کوتوله سفید منفرد با دقت بالا شده است.

تلسکوپ فضایی هابل موفق به اندازه‌گیری جرم یک کوتوله سفید منفرد با دقت بالا شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW