نیم ساعت تا پایان مهلت قانونی استقلال و شهرخودرو!

نیم ساعت تا پایان مهلت قانونی استقلال و شهرخودرو! آخرین مهلت دو باشگاه استقلال و شهر خودرو برای تغییر در فهرست ارسالی به کنفدراسیون فوتبال آسیا تا ساعت ۱۸ امروز خواهد بود. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال اعلام کرد: پیرو اعلام های مکرر قبلی فدراسیون و همچنین مکاتبات صورت گرفته با دو باشگاه استقلال و شهرخودرو، آخرین مهلت زمانی جهت اعمال تغییرات در فهرست ارسالی به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حضور در رقابت های متمرکز لیگ قهرمانان آسیا در قطر تا ساعت ۱۸ امروز خواهد بود و این مهلت تحت هیچ عنوان تمدید نمی شود. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم ارسال به موقع مدارک بر عهده باشگاههای ذی‌نفع است. انتهای پیام

نیم ساعت تا پایان مهلت قانونی استقلال و شهرخودرو!

نیم ساعت تا پایان مهلت قانونی استقلال و شهرخودرو!

آخرین مهلت دو باشگاه استقلال و شهر خودرو برای تغییر در فهرست ارسالی به کنفدراسیون فوتبال آسیا تا ساعت ۱۸ امروز خواهد بود.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال اعلام کرد: پیرو اعلام های مکرر قبلی فدراسیون و همچنین مکاتبات صورت گرفته با دو باشگاه استقلال و شهرخودرو، آخرین مهلت زمانی جهت اعمال تغییرات در فهرست ارسالی به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حضور در رقابت های متمرکز لیگ قهرمانان آسیا در قطر تا ساعت ۱۸ امروز خواهد بود و این مهلت تحت هیچ عنوان تمدید نمی شود.

بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم ارسال به موقع مدارک بر عهده باشگاههای ذی‌نفع است.

انتهای پیام