نیمه‌شب بیدار شدم و ایلان ماسک را پابرهنه در آشپزخانه دیدم!

ریچارد برانسون، بنیانگذار شرکت فضایی "ویرجین گلکتیک" اخیرا داستان عجیبی درباره دیدن ایلان ماسک در آشپزخانه خانه‌اش در نیومکزیکو در نیمه‌های شب و قبل از انجام اولین پرواز فضایی‌اش تعریف کرد.

ریچارد برانسون، بنیانگذار شرکت فضایی "ویرجین گلکتیک" اخیرا داستان عجیبی درباره دیدن ایلان ماسک در آشپزخانه خانه‌اش در نیومکزیکو در نیمه‌های شب و قبل از انجام اولین پرواز فضایی‌اش تعریف کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW