نیروی انتظامی ویدئوی «پرت شدن» یک زن از خودروی پلیس را «ادعای کذب»‌ خواند

یک مقام نیروی انتظامی ایران گفت که ویدئوی پرت شدن یک زن از خودروی پلیس ارتباطی با «گشت ارشاد» نداشته و ادعای بیرون انداختن این شهروند از خودروی پلیس «کذب محض» است.

یک مقام نیروی انتظامی ایران گفت که ویدئوی پرت شدن یک زن از خودروی پلیس ارتباطی با «گشت ارشاد» نداشته و ادعای بیرون انداختن این شهروند از خودروی پلیس «کذب محض» است.

Radio Eram

FREE
VIEW