نیجریه استفاده از مدل‌های سفیدپوست در تبلیغات را ممنوع کرد

پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا راه را بر استفاده از مدل‌های خارجی در پوسترها و فعالیت‌های تبلیغاتی خود بسته و این عرصه را تنها مختص مدل‌های بومی کرده است.از روز شنبه اول اکتبر (۹ مهر) مدل‌های سفیدپوست دیگر نمی‌توانند در پوسترها و فعالیت‌های تبلیغاتی نیجریه جای داشته باشند. به گزارش چند رسانه، از جمله "ولت" و "بی‌بی‌سی‌" جهانی، دولت نیجریه از آغاز پاییز، استفاده از چهره و صدای خارجی در هر گونه آگهی نمایشی یا صوتی در حریم فعالیت‌های تبلیغاتی را منع کرده است. شبکه الجزیره این گام را نخستین ممنوعیت استفاده از مدل‌های سفیدپوست در سطح جهان نامیده که از قرار، هدف جلوگیری از اتکای بیش از حد به مدل‌های سفیدپوست را دنبال می‌کند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید صداهای مخالف با این همه به این تصمیم انتقاداتی نیز شده است. از جمله، نمایندگان رسانه‌ها خاطرنشان کرده‌اند که با چنین تصمیمی جای لهجه‌های خارجی در فضای تبلیغات و آگهی‌ها خالی خواهد شد. در گزارشی در "بی‌‌بی‌سی" گفته می‌شود که این تصمیم این واقعیت را که در میان مردم نیجریه نیز افرادی با چشم ‌آبی و پوست روشن وجود دارند نادیده گرفته است. ..

پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا راه را بر استفاده از مدل‌های خارجی در پوسترها و فعالیت‌های تبلیغاتی خود بسته و این عرصه را تنها مختص مدل‌های بومی کرده است.از روز شنبه اول اکتبر (۹ مهر) مدل‌های سفیدپوست دیگر نمی‌توانند در پوسترها و فعالیت‌های تبلیغاتی نیجریه جای داشته باشند. به گزارش چند رسانه، از جمله "ولت" و "بی‌بی‌سی‌" جهانی، دولت نیجریه از آغاز پاییز، استفاده از چهره و صدای خارجی در هر گونه آگهی نمایشی یا صوتی در حریم فعالیت‌های تبلیغاتی را منع کرده است. شبکه الجزیره این گام را نخستین ممنوعیت استفاده از مدل‌های سفیدپوست در سطح جهان نامیده که از قرار، هدف جلوگیری از اتکای بیش از حد به مدل‌های سفیدپوست را دنبال می‌کند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید صداهای مخالف با این همه به این تصمیم انتقاداتی نیز شده است. از جمله، نمایندگان رسانه‌ها خاطرنشان کرده‌اند که با چنین تصمیمی جای لهجه‌های خارجی در فضای تبلیغات و آگهی‌ها خالی خواهد شد. در گزارشی در "بی‌‌بی‌سی" گفته می‌شود که این تصمیم این واقعیت را که در میان مردم نیجریه نیز افرادی با چشم ‌آبی و پوست روشن وجود دارند نادیده گرفته است. در نیجریه که پرجمعیت‌ترین کشور آفریقایی است ۲۱۱ میلیون نفر زندگی می‌کنند و بخش بزرگی از محصولات از خارج از کشور وارد می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW