نگهداری بدون سند بیش از ۱۰ هزار یورو ارز در ایران ممنوع شد

بانک مرکزی ایران با انتشار دستورالعملی گفته است حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. بانک مرکزی می‌گوید برای مبالغ بيشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی نیاز است. این بیانیه می‌گوید سند موسسه اعتباری و رسید سنا حداکثر شش ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار خواهد بود. ریال ایران طی سال‌های اخیر به شدت ارزش خود را مقابل ارزهای خارجی از دست داده است و در سال جاری نیز بیش از ۱۰ درصد افت داشته است. قیمت دلار در ابتدای سال ۹۷ زیر پنج هزار تومان بود اما اکنون به ۱۷ هزار و ۶۵۰ تومان اوج گرفته است. بیشتر مردم برای حفظ دارایی‌های خود، پولشان را به دلار و ارزهای معتبر دیگر تبدیل کرده‌اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، پارسال گفته بود که بر اساس بررسی‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی دست مردم است. مقامات ایران توضیح نمی‌دهند تکلیف زیان مردم از افت ارزش ریال در صورتی که مجاز به پس‌انداز دارایی‌های خود با ارزهای خارجی نباشند، چه خواهد شد. با این حا..

بانک مرکزی ایران با انتشار دستورالعملی گفته است حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. بانک مرکزی می‌گوید برای مبالغ بيشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی نیاز است. این بیانیه می‌گوید سند موسسه اعتباری و رسید سنا حداکثر شش ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار خواهد بود. ریال ایران طی سال‌های اخیر به شدت ارزش خود را مقابل ارزهای خارجی از دست داده است و در سال جاری نیز بیش از ۱۰ درصد افت داشته است. قیمت دلار در ابتدای سال ۹۷ زیر پنج هزار تومان بود اما اکنون به ۱۷ هزار و ۶۵۰ تومان اوج گرفته است. بیشتر مردم برای حفظ دارایی‌های خود، پولشان را به دلار و ارزهای معتبر دیگر تبدیل کرده‌اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، پارسال گفته بود که بر اساس بررسی‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی دست مردم است. مقامات ایران توضیح نمی‌دهند تکلیف زیان مردم از افت ارزش ریال در صورتی که مجاز به پس‌انداز دارایی‌های خود با ارزهای خارجی نباشند، چه خواهد شد. با این حال، عبدالناصر همتی رئیس‌بانک مرکزی ایران اخیرا گفته است که ظرف ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار – به‌طور میانگین سالی ۱۸میلیارد دلار- به بازار ارز تزریق شده تا نرخ ارز کنترل شود. او می‌گوید که «طبیعی است بسیاری از این ارزها به‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به‌خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت».

Radio Eram

FREE
VIEW