نگرانی آمریکا از تصرف ماه توسط چین

بیل نلسون رئیس ناسا در جدیدترین اظهارات خود هشدار داده است که چین ممکن است مدعی قلمرویی غنی از منابع روی ماه باشد و نگرانی‌هایی در مورد جاه طلبی این کشور در کره ماه وجود دارد.

بیل نلسون رئیس ناسا در جدیدترین اظهارات خود هشدار داده است که چین ممکن است مدعی قلمرویی غنی از منابع روی ماه باشد و نگرانی‌هایی در مورد جاه طلبی این کشور در کره ماه وجود دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW