نگرانی‌ آمریکا از الگوریتم کوانتومی رمزگشای جدید چین

الگوریتم جدید کوانتومی رمزگشای چین نگرانی‌هایی را در ایالات متحده ایجاد کرده است، چرا که این الگوریتم جدید می‌تواند روش رمزگذاری اصلی کنونی را ظرف چند سال آینده ضعیف کند.

الگوریتم جدید کوانتومی رمزگشای چین نگرانی‌هایی را در ایالات متحده ایجاد کرده است، چرا که این الگوریتم جدید می‌تواند روش رمزگذاری اصلی کنونی را ظرف چند سال آینده ضعیف کند.

Radio Eram

FREE
VIEW