نگرانی‌های حکومت از حرکت جامعه به سمت «ناف‌نمایی»

مقامات حکومتی برای نپذیرفتن واقعیت‌های جامعه ایران، رو به استدلالاتی عجیب آورده‌اند که شماری از آنها را می‌توان در بولتن‌های هک‌شده خبرگزاری فارس هم دید.

مقامات حکومتی برای نپذیرفتن واقعیت‌های جامعه ایران، رو به استدلالاتی عجیب آورده‌اند که شماری از آنها را می‌توان در بولتن‌های هک‌شده خبرگزاری فارس هم دید.

Radio Eram

FREE
VIEW