نگاه «هابل» به یک کهکشان کم‌نور و بی‌شکل

تصویر جدید تلسکوپ فضایی هابل، کهکشان «LEDA ۴۸۰۶۲» را در صورت فلکی برساووش به تصویر کشیده است.

تصویر جدید تلسکوپ فضایی هابل، کهکشان «LEDA ۴۸۰۶۲» را در صورت فلکی برساووش به تصویر کشیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW