نگاه ربات‌ها به گذشتگان برای تولید ابزار جدید

پژوهشگران دانشگاه رادبود هلند در پژوهش اخیرشان به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه ربات‌ها می‌توانند مانند انسان‌های باستانی، ابزارهای جدیدی را اختراع کنند.

پژوهشگران دانشگاه رادبود هلند در پژوهش اخیرشان به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه ربات‌ها می‌توانند مانند انسان‌های باستانی، ابزارهای جدیدی را اختراع کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW