نگاه «جیمز وب» به حلقه‌های یک سیارک کوچک یخی

تلسکوپ فضایی جیمز وب حلقه‌های یک سیارک یخی کوچک را رصد کرده و فیلمی از آن در صفحه خود منتشر کرده است.

تلسکوپ فضایی جیمز وب حلقه‌های یک سیارک یخی کوچک را رصد کرده و فیلمی از آن در صفحه خود منتشر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW